Ordlista

Här finner du förklaringar på ord som är vanligt förekommande i våra app-recensioner. Det kan vara både nya ord, svåröversatta ord och tekniska termer.

Ord Betydelse
App

Förkortning av applikation eller program.

Demo

Se förklaring av "Lite".

Drops

Drops (även Monster Drops) syftar till föremål som monster i en del spel släpper ifrån sig när de dör, ofta förekommande i t.ex. rollspel.

Dubbeltappa

Dubbelklicka med fingret på en touchskärm. Motsvarande dubbelklicka med musen.

Fingerdra

Dra med fingret på en touchskärm, motsvarande engelskans slide.

Inventory

Fiktiv "ryggsäck" där allt du har på dig, hittar och köper i ett spel samlas, oftast förekommande i rollspel.

IRL

In Real Life, alltså i verkliga livet (till skillnad mot online, på nätet, i datorn, i spelet).

Levla

Att stiga i nivå (eng: level, level up), uppnå en högre nivå. Vanligt förekommande i t.ex. rollspel.

Lite

Oftast en kraftigt nedbantad version av hela applikationen vars syfte är att låta användaren testa applikationen utan att köpa fullversionen.

Mana

Trolldomskraft, ofta använt i rollspel där trollformler du kastar "kostar/tar" olika mycket av din befintliga mana.

Multitasking

När flera program/applikationer kan köras samidigt.

Nudga

Nudga/stöta: Att nudga (från engelskans nudge) innebär att man lätt stöter till ett flipperspel framifrån eller från sidorna och på så sätt manipulerar flipperkulan för att komma ur farliga lägen.

Potion

Trolldryck, kan ha olika egenskaper som att t.ex. öka spelarens hälsa, mana eller styrka. Oftast förekommande i rollspel

Tappa

Klicka med fingret på en touchskärm.

Tilt

När man skakar, slår eller flyttar på ett flipperspel mer än tillåtet tiltar spelet och bollen avslutas omedelbart.

Toggla

Växla mellan två lägen, t.ex. av och på.